Copyright © STASIAK Medical Team. All Rights Reserved.
Opieka pielęgniarska LublinOpieka pielęgniarska LublinOpieka pielęgniarska Lublin

Linki i literatura

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dynamika rozwoju długoterminowej opieki domowej w Polsce w 2005 roku. [AUT.] ELŻBIETA STASIAK. W: Samodzielność w pielęgniarstwie? Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej. Nowy Sącz, 7-8 wrzesień 2005. Pod. red. Marianny Charzyńskiej-Guli, s. 39-44., [B. m.] 2005 , [b. wydaw.]

 

 • Działania diagnostyczne prowadzone przez pielęgniarkę u dzieci w wieku przedszkolnym. [AUT.] ELŻBIETA STASIAK. Pielęgniarstwo 2000 nr 3, s. 11-15, bibliogr.

 

 • Health state factors qualifying chronic and disabled patients for long-term domestic care in the Lublin and Silesian provinces (Czynniki zdrowotne kwalifikujące pacjentów przewlekle chorych i niepełnosprawnych do opieki domowej długoterminowej w województwie lubelskim i województwie śląskim.) [AUT.] ELŻBIETA STASIAK, EDYTA GAŁĘZIOWSKA, ANDRZEJ STANISŁAWEK. Ann. UMCS Sect. D 2006 vol. 61 supl. 16 nr 7, s. 218-221, bibliogr. sum.

 

 • Health state of patients provided with long-term home care in the Silesian and Lublin provinces: assessment on basis of Barthel's and Douglas' scales. [AUT.] ELŻBIETA STASIAK, EDYTA GAŁĘZIOWSKA, RENATA DOMŻAŁ-DRZEWICKA, EWA HUMENIUK, ANTONI NIEDZIELSKI, PRZEMYSŁAW BŁAZIAK, KAROLINA STASIAK, ANDRZEJ STANISŁAWEK. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. [T. 4], Lublin 2007, Akad. Med., s. 1393-1397, bibliogr.

 

 • Indications for orthopedic supply and auxiliary means for disabled with reference to Prime Minister Order on 10 May 2003 [AUT.] ELŻBIETA STASIAK, HANNA KACHANIUK, ANDRZEJ STANISŁAWEK. W: Epidemiological analysis of selected medical and social problems connected with non-infectious diseases in Poland. Ed. Irena D. Karwat, Lublin 2004, Liber, s. 414-421, bibliogr.

 

 • Jakość życia pacjenta objętego opieką domową długoterminową : praca doktorska. [AUT.] ELŻBIETA STASIAK. , ss. 177., Lublin2007, Akad. Med.

 

 • Long-term domestic care as health care of chronic and disabled patients. (Opieka domowa długoterminowa jako opieka zdrowotna nad pacjentem niepełnosprawnym) [AUT.] E[LŻBIETA] STASIAK, A[NDRZEJ] STANISŁAWEK. Pol. J. Environ. Stud. 2006  vol. 15 nr 2B p. 5, s. 1575-1578, bibliogr.

 

 • Medical and social problems of disabled persons during long-term home care. [AUT.] E. STASIAK, H[ANNA] KACHANIUK, A[NNA] IRZMAŃSKA-HUDZIAK, A[NDRZEJ] STANISŁAWEK. Pol. J. Environ. Stud. 2004  vol. 13 suppl. 2 p. 2, s. 538-541, bibliogr.

 

 • Niepełnosprawność pacjenta a kryteria obowiązujące w przyznawaniu zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych. [AUT.] ELŻBIETA STASIAK. W: Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem medyczny i społeczny w Polsce. Red. nauk. Irena D. Karwat. T. 1, Lublin 2002, Liber, s. 379-385.

 

 • Orthopedic supply and auxiliary means applied to disabled child staying at his home environment. [AUT.] E[LŻBIETA] STASIAK, R[ENATA] DOMŻAŁ-DRZEWICKA, E[DYTA] GAŁĘZIOWSKA, A[NDRZEJ] STANISŁAWEK. Pol. J. Environ. Stud. 2006  vol. 15 nr 6B, s. 683-685, bibliogr. sum.

 

 • Pielęgniarska opieka domowa nad dzieckiem przewlekle chorym, niepełnosprawnym przebywającym w środowisku domowym. (Home nursing care for children with chronic diseases and the disabled children treated in the family-home environment.) [AUT.] ELŻBIETA STASIAK, RENATA DOMŻAŁ-DRZEWICKA, EDYTA GAŁĘZIOWSKA. Pielęgniarstwo XXI w. 2006  nr 3, s. 193-195, bibliogr. sum.

 

 • Poradnik dla osób po amputacjach. [AUT.] ELŻBIETA STASIAK. , Lublin 2002, Lubel. Forum Osób Niepełnospr. , ss. 40

 

 • Predominating problems occuring in patients provided with long-term domestic care in their home environment during the period of 2005-2006 . (Dominujące problemy występujące u pacjentów objętych opieką długoterminową w okresie 2005/2006roku w środowisku zamieszkania) [AUT.] E[LŻBIETA] STASIAK, R[ENATA] DOMŻAŁ-DRZEWICKA, A[NDRZEJ] STANISŁAWEK. Pol. J. Environ. Stud. 2006  vol. 15 nr 2B p. 5, s. 1579-1582, bibliogr.

 

 • Przedszkole instytucją wspierającą rozwój dziecka. [AUT.] ELŻBIETA STASIAK. Pielęg. i Położ. 2000  nr 9, s. 17-18.

 

 • Środki psychoaktywne w praktyce pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej. (Psychoactive substances in community/family nurse practice.) [AUT.] RENATA DOMŻAŁ-DRZEWICKA, EDYTA GAŁĘZIOWSKA, ELŻBIETA STASIAK. Pielęgniarstwo XXI w. 2006  nr 3, s.203-205, bibliogr. sum.

 

 • Zakres i uwarunkowania świadczeń pielęgniarskich w opiece długoterminowej domowej. [AUT.] ELŻBIETA STASIAK, HANNA KACHANIUK. W: Pielęgniarstwo w praktyce - teraźniejszość i przyszłość. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej. Nowy Sącz, 7-8 kwiecień 2003 r. Pod red. Ireny Wrońskiej, s. 47-56, bibliogr.

 

Copyright © STASIAK Medical Team. All Rights Reserved.
Pro Main Centrum Innowacji Intenretowych